Sprawozdanie z wykonywanej działalności rewizyjnej w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010,zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 07.05.2010r. o biegłych rewidentach...( Dz. U. nr 77 z 2010r., poz. 649 ze zmianami).

Sprawozdanie z wykonywanej działalności rewizyjnej w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011,zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 07.05.2010r. o biegłych rewidentach...( Dz. U. nr 77 z 2010r., poz. 649 ze zmianami).

Sprawozdanie z wykonywanej działalności rewizyjnej w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012,zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 07.05.2010r. o biegłych rewidentach...( Dz. U. nr 77 z 2010r., poz. 649 ze zmianami).

Sprawozdanie z wykonywanej działalności rewizyjnej w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013,zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 07.05.2010r. o biegłych rewidentach...( Dz. U. nr 77 z 2010r., poz. 649 ze zmianami).

Sprawozdanie z wykonywanej działalności rewizyjnej w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014,zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 07.05.2010r. o biegłych rewidentach...( Dz. U. nr 77 z 2010r., poz. 649 ze zmianami).

Sprawozdanie z wykonywanej działalności rewizyjnej w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015,zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 07.05.2010r. o biegłych rewidentach...( Dz. U. nr 77 z 2010r., poz. 649 ze zmianami).